Žádost o registraci

základní organizace u MSKS

Základní informace

Žádost o registraci základní organizace u Moravskoslezského kynologického svazu

V souvislosti s Vaší žádostí o registraci do MSKS budete muset dolažit následující potvrzení a dokumenty:

Žádost o registraci (vyplníte zde on-line a následně vytisknete, předseda podepíše a odešlete poštou na sekretariát MSKS)

Doklad o přidělení IČ - jste zapsaný spolek ve Spolkovém rejstříku (Výpis ze spolkového rejstříku z https://or.justice.cz/ - příloha č. 1 k žádosti - formát pdf)

Platné stanovy vašeho spolku (příloha č. 2 k žádosti - formát pdf)

Kopii zápisu z členské schůze, na které jste si odhlasovali, že chcete vstoupit do MSKS. Pokud není již tato skutečnost zakotvena přímo ve vašich stanovách (příloha č. 3 k žádosti - formát pdf)

"Evidenční kartu ZO" (vyplníte zde on-line)

"Jmenný seznam členů" vaší ZO k Evidenční kartě [jméno, příjmení, datum narození, bydliště včetně PSČ] (vyplníte zde on-line)

"Čestné prohlášení", zda jste byli organizováni v rámci Českého kynologického svazu (ČKS) a máte vůči němu, event. některé z jeho organizací, vypořádané veškeré závazky a pohledávky. (vyplníte zde on-line)

Vaše žádost o přijetí bude po doložení všech těchto dokladů projednána na nejbližším zasedání předsednictva MSKS.

Copyright © Moravskoslezský kynologický svaz - všechna práva vyhrazena | Vytvořil Bronislav Kozák

66a1f95170ec25.07369278