Mládež MSKS

závazná PŘIHLÁŠKA na

Letní výcvikový tábor mládeže MSKS 2024

Upozornění

Pokud provedete platbu bez řádně odeslané přihlášky, bude platba vrácena zpět odesílateli na účet!

Datum konání: 21.07.2024 - 27.07.2024

Místo: Areál MSKS Zbraslav u Brna

Akce je určena pro mládežníky do 18 let včetně

Uzávěrka přihlášek: 03.07.2024

* nepovinné údaje

 [1]   Účastník (Psovod)

   Jméno:
   Příjmení:
   Narozen: . .
   Ulice:
   PSČ:
   Město:
   Telefon:
   E-mail:
   Člen KK:* (vyplňte pokud jste členem)

 [2]   Údaje o psu/feně

   Jméno:
   Chovná stanice:
   Plemeno:
   Narozen: . .
   Číslo zápisu:
   Číslo mikročipu:
   Složené zkoušky:* (vyplňte pokud jsou složeny)
   Mám zájem cvičit: stopa     poslušnost     obrana
   Umístění psa: na pokoji v kenelce     v kotci

 [2a]   Údaje o psu/feně (další - druhý pes)

   Jméno:
   Chovná stanice:
   Plemeno:
   Narozen: . .
   Číslo zápisu:
   Číslo mikročipu:
   Složené zkoušky:* (vyplňte pokud jsou složeny)
   Mám zájem cvičit: stopa     poslušnost     obrana
   Umístění psa: na pokoji v kenelce     v kotci

 [3]   Zákonný zástupce / Kontaktní osoba

   Titul:*
   Jméno:
   Příjmení:
   Titul za:*
   Telefon:

 [4]   Platba účastnického poplatku

   Potvrzuji, že uhradím účastnický poplatek ve výši    5000
   Převodem na účet č.: 99991122/2010   (Fio banka, a.s.)
   Variabilní symbol: 77(datum narození)
   Specifický symbol: 20240032
   nejpozději do: 03.07.2024
  Zpětvzetí přihlášky, storno podmínky
Při zrušení přihlášky Účastníkem ve lhůtě delší 14 dnů před konáním akce vrátí MSKS Účastníkovi celý účastnický poplatek, při zrušení přihlášky ve lhůtě 8–14 dní před termínem konání vrátí MSKS Účastníkovi 80 % účastnického poplatku, a při zrušení 7–3 dny před termínem akce 50 % účastnického poplatku. Účastnický poplatek vrátí MSKS na bankovní účet, který Účastník MSKS v oznámení o zrušení přihlášky (odstoupení) sdělí, jinak na účet, z nějž MSKS úhradu účastnického poplatku obdržela. Pokud Účastník zruší Přihlášku ve lhůtě 48 hodin před termínem konání akce, účastnický poplatek se nevrací, a to ani částečně (storno poplatek ve výši 100 %).
V rámci tábora budou i smíšené zkoušky.

 [5]   Prohlášení /souhlas

  Prohlašuji, že všechny zde mnou uvedené údaje jsou úplné a pravdivé.
  Beru na vědomí, že MSKS pořizuje z akce fotografie, případně zvukový i obrazový záznam za účelem dokumentace akce, a že fotografie, jejichž účelem není zobrazení osoby, ale dokumentovat průběh akce a podat o něm zprávu, mohou být případně zveřejněny na webových stránkách nebo Facebooku MSKS.
  Podepsané potvrzení a souhlas rodičů (zákonných zástupců) předám vedoucímu akce při příjezdu na akci.
   Vzkaz:

Copyright © Moravskoslezský kynologický svaz - všechna práva vyhrazena | Vytvořil Bronislav Kozák