MSKS

Žádost o vystavení certifikátu pro pracovní třídu

Pokyny pro vystavení certifikátu pro pracovní třídu

1) Vyplňte na webu MSKS on-line formulář "Žádost o vystavení certifikátu pro pracovní třídu"

Po řádném vyplnění a odeslání formuláře obdrží žadatel na jeho e-mail kopii žádosti a "Potvrzení o přijetí žádosti o vystavení certifikátu pro pracovní třídu"

2) Úhrada poplatku za vystavení certifikátu pro pracovní třídu

Žadatel uhradí nejpozději do 7 dnů po odeslání žádosti na účet MSKS vedený u Fio banka, a.s. – číslo: 99991122/2010 částku Kč 250,-

na základě platebního pokynu uvedeného v odeslané žádosti.

Na základě doručené elektronické žádosti, po zaplacení poplatku obdrží žadatel "CERTIFIKÁT PRO PRACOVNÍ TŘÍDU".

Certifikát bude zaslán do 30 dnů, v elektronické podobě s certifikovaným podpisem MSKS v pdf formátu, v tento soubor v nezměněné podobě lze přikládat k elektronickým přihláškám na výstavy.

Plemena psů a typy zkoušek, pro které MSKS vystavuje pracovní certifikát, najdete ve směrnici ČMKU

https://www.cmku.cz/data/dokumenty/423---priloha-4-ke-smernici-o-certifikatech-(nelovecka-pracovni-plemena).pdf

Copyright © Moravskoslezský kynologický svaz - všechna práva vyhrazena | Vytvořil Bronislav Kozák