MSKS

Žádost o zařazení psa do

Evidence vydaných výkonnostních knížek psům bez PP

Pokyny pro zařazení do evidence

POKYNY PRO ZAŘAZENÍ DO EVIDENCE VYDANÝCH VÝKONNOSTNÍCH KNÍŽEK PSŮM BEZ PROKÁZANÉHO PŮVODU

Každý jedinec bez průkazu původu bude na základě žádosti zapsán do Evidence vydaných výkonnostních knížek psům bez prokázaného původu a bude mu vydán registrační a výkonnostní průkaz psa bez prokázaného původu.

PODMÍNKY pro zařazení psů bez prokázaného původu do Evidence vydaných výkonnostních knížek psům bez PP:

1) Vyplnění na webu MSKS on-line formuláře "Žádost o zařazení psa do Evidence vydaných výkonnostních knížek psům bez PP"

Po řádném vyplnění a odeslání formuláře obdrží majitel na jeho e-mail kopii žádosti a "Potvrzení o přijetí žádosti o zařazení psa do Evidence vydaných výkonnostních knížek psům bez PP".

2) Úhrada poplatku za zařazení do Evidence vydaných výkonnostních knížek psům bez PP a vystavení průkazu.

Majitel psa uhradí nejpozději do 7 dnů po odeslání žádosti na účet MSKS vedený u Fio banka, a.s. – číslo: 99991122/2010 částku Kč 250,- (cena je včetně poštovného a balného)

na základě platebního pokynu uvedeného v odeslané žádosti.

Na základě doručené elektronické žádosti, po zaplacení poplatku obdrží majitel psa doporučeně registrační a výkonnostní Průkaz psa bez prokázaného původu s číslem registrace a dalšími, majitelem uvedenými údaji, včetně označení čísla mikročipu a čárového kódu tak, aby byla možná kontrola rozhodčími na akcích. Registrační průkaz psa bez prokázaného původu bude zaslán do 30 dnů.

Tyto pokyny byly schváleny předsednictvem Moravskoslezského kynologického svazu a nabývají platnosti dnem 22.09.2022.

Copyright © Moravskoslezský kynologický svaz - všechna práva vyhrazena | Vytvořil Bronislav Kozák